CBP keurt voorstel voor schuldenregistratie af

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 20 Juni 2011

De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) hebben een plan voor het registreren van problematische schulden voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ter voorkoming van overcreditering. In dit plan zouden alle geregistreerde personen een zogenaamde creditscore krijgen waaruit hun financiële betrouwbaarheid zou moeten blijken. Op die wijze zouden bedrijven kunnen voorkomen om met deze personen zaken te doen zodat bij wanbetaling een kostbare incassoprocedure kan worden voorkomen.

Het CBP heeft in een reactie hierop echter geconcludeerd dat het voorgelegde plan niet voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dat de initiatiefnemers er niet duidelijk in zijn hoe hun systeem problematische schulden zou kunnen oplossen. Daarnaast is het CBP van mening dat er een groot risico bestaat dat er van veel meer mensen gegevens worden geregistreerd dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast zou de registratie tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde personen geen diensten of producten meer kunnen afnemen of dat het financiële risico wordt verdisconteerd in een hogere prijs voor deze personen. Volgens het CBP zijn dit voor consumenten ingrijpende gevolgen.

De politiek heeft ook al gereageerd op de afwijzing door het CBP. Met name de ChristenUnie legt zich niet neer bij de afwijzing. De partij stelt dat het weliswaar logisch is dat er aan de vereiste wettelijke privacynormen moet worden voldaan maar dat het onbestaanbaar is dat er geen enkel alternatief voor schuldenregistratie beschikbaar komt. Samen met de PvdA heeft de ChristenUnie nu om een hoorzetting in de Tweede Kamer gevraagd. De ChristenUnie vindt dat de Tweede Kamer nu naar alternatieven moet gaan kijken om problematische schulden verder aan te pakken.

Trustoo pro badge