BKR gaat wanbetalers in kaart brengen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 9 Augustus 2011

Vorige maand heeft het BKR de Kredietbarometer gelanceerd. Met dit instrument wil het BKR het betaalgedrag van Nederlandse kredietnemers laten zien, en met name het aantal kredietnemers dat niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. De Kredietbarometer zal tweemaal per jaar verschijnen, zo heeft het BKR aangekondigd.

Over de eerste zes maanden van dit jaar laat de Kredietbarometer zien dat van alle kredietnemers – dat zijn er in totaal 9,1 miljoen – er 7,2% niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Ten opzichte van 2010, toen dat percentage nog 6,6% was, is dat weer een stijging nadat in 2010 een stabilisatie optrad na forse stijgingen in de jaren daarvoor.

Volgens Peter van den Bosch, directeur van het BKR, is deze stijging niet geheel verrassend doordat er al sinds enige tijd een flinke stijging is in de vraag naar schuldhulpverlening en ook een incassobureau de laatste jaren een forse groei in het aantal schuldenaren constateren.

Het BKR pleit dan ook voor een integrale schuldenregistratie, waarbij niet alleen schulden aan kredietverstrekkers worden geregistreerd, maar bijvoorbeeld ook huurschulden, schulden aan het energiebedrijf, telefoonmaatschappijen, etc. Hiermee kan volgens het BKR voorkomen worden dat schulden problematisch worden.

Ook de politiek bekijkt al enkele jaren of een invoering van een Landelijk Informatiesysteem Schulden mogelijk is. De bedoeling van dit informatiesysteem is dat hierin alleen ernstige betalingsachterstanden worden geregistreerd. Dat zou op dit moment neerkomen op 300.000 personen. Dat is minder dan 2% van alle Nederlanders. Het systeem is echter nog niet ingevoerd bij gebreke van politieke consensus.

Volgend jaar januari zal er weer een nieuwe BKR Kredietbarometer verschijnen.

Trustoo pro badge