Betaalgedrag Nederlandse gemeenten laat nog steeds veel te wensen over

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 11 Juni 2011

Uit een onderzoek van Dun & Bradstreet dat is uitgevoerd op verzoek van MKB-Nederland is gebleken dat gemeenten nog steeds te laat hun rekeningen betalen. Circa 80% van de onderzochte gemeenten zijn niet in staat om binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen te betalen. Van de onderzochte gemeenten heeft 21% zelfs tussen de 46 en 87 dagen nodig om de openstaande facturen te voldoen waardoor de gemiddelde betalingstermijn van alle 303 onderzochte gemeenten neerkomt op 38,5 dagen.

MKB-Nederland is al lange tijd bezig om ervoor te zorgen dat gemeenten hun betaalgedrag verbeteren om zo de liquiditeitspositie van het MKB te versterken. Dit is hard nodig omdat deze bij veel MKB-bedrijven nog altijd onder druk staat. De overheid dient wat dat betreft een voorbeeldfunctie te hebben. In tegenstelling tot de gemeenten lukt het de Rijksoverheid ondertussen wel om openstaande rekeningen op tijd te voldoen.

MKB-Nederland constateert dat steeds meer gemeenten weliswaar door beginnen te krijgen dat er een problematiek ontstaat als zij de betalingtermijn van openstaande rekeningen overschrijden maar dat zij in de praktijk nog onvoldoende doen om hun betaalgedrag te verbeteren. Gemeenten die een ondernemersvriendelijk klimaat willen creëren kunnen het naar de mening van MKB-Nederland niet maken om te laat te betalen. Ruim 30% van de MKB-ondernemers werkt namelijk regelmatig in opdracht van een gemeente. Zij kunnen dan ook in serieuze betalingsproblemen komen als zij hun rekeningen pas na 90 dagen kunnen incasseren.

Trustoo pro badge