Beslagvrije voet binnenkort ook bij bankbeslag

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 21 augustus 2019

De algemene regel is dat een schuldeiser die een vonnis in handen heeft tegen zijn schuldenaar zich mag verhalen op het inkomen en de bezittingen van de schuldenaar, indien deze van betaling van de schuld in gebreke blijft. Echter een schuldeiser mag zich nimmer verhalen op het inkomen van de schuldenaar voor zover dat onder de beslagvrije voet valt. Een schuldenaar moet tenslotte geld overhouden om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.

Beslagvrije voet

Deze beslagvrije voet geldt momenteel echter nog niet voor beslag op bankrekeningen. Daardoor kunnen schuldeisers ervoor kiezen om i.p.v. beslag te leggen onder de werkgever of uitkeringsinstantie beslag te leggen op de bankrekening van de schuldenaar. En dat precies op het moment dat de schuldenaar daar zijn of haar inkomen op heeft ontvangen. Op die manier kan de beslagvrije voet omzeild worden. Omdat dit tot veel protesten heeft geleid in de samenleving heeft minister Dekker van Justitie gemeend om een wetsvoorstel in te dienen waarmee de beslagvrije voet ook van toepassing zal zijn op bankbeslagen. Daardoor zal straks bij beslag op een bankrekening een deel van het banktegoed worden vrijgehouden. Het bedrag dat bij een bankbeslag gedurende een maand dient te worden vrijgehouden is bij alleenstaanden € 1.486,37, € 1.623,45 bij alleenstaande ouders, € 1.956,90 bij een gehuwd stel zonder kind(eren) en € 2.093,48 bij een gehuwd stel met kind(eren). Volgens de minister moet zijn wetsvoorstel helpen bij het terugdringen van problematische schuldsituaties alsmede bijdragen aan een effectievere ondersteuning van mensen die daarmee te kampen hebben.

Pressiemiddel

Het wetsvoorstel behelst ook een verbod op beslag van roerende zaken, zoals een auto of huisraad, als het voldoende duidelijk is dat de kosten verbonden aan een dergelijk beslag plus executieverkoop de opbrengsten van een executieverkoop zouden overtreffen. Een executieverkoop zou dan niets opleveren en de schuld van schuldenaar alleen nog maar verder vergroten. Het beslag zou dan niet meer dienen als middel van de schuldeiser om zijn vordering op debiteur te verhalen maar als pressiemiddel om debiteur te dwingen om te betalen terwijl hij daartoe niet in staat is.

Lijst

Wat beslag op roerende zaken betreft zijn er altijd al zaken geweest waarvan de wet verbiedt daar beslag op te leggen, zoals een bed, een tafel en stoelen. Ook deze lijst wordt in het wetsvoorstel aangepast aan de eisen van deze tijd en worden daar een aantal zaken aan toegevoegd. De belangrijkste die genoemd kunnen worden zijn: kleding, voedsel- en drankvoorraden, zaken voor persoonlijke verzorging, huisdieren en zaken die men nodig heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien of zaken die men nodig heeft voor studie of opleiding.

RDW

Ook wordt het veel eenvoudiger om beslag op een voertuig te leggen. Zoals het nu geregeld is moet de deurwaarder het voertuig met eigen ogen zien voordat hij er beslag op kan leggen. Dat is vrij omslachtig omdat de deurwaarder zich ter plekke zal moeten begeven, hetgeen veel tijd en geld kost. Straks is het echter mogelijk dat de deurwaarder bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) controleert of een bepaald persoon een voertuig op zijn naam heeft geregistreerd. Als dat het geval is kan de deurwaarder daarna eenvoudig beslag leggen op dat voertuig en kan de debiteur in kwestie na beslag het beslagen voertuig niet meer op naam van iemand anders zetten. Een ander bijkomend voordeel hiervan is dat een koper op deze manier wordt beschermd tegen een verkoper die zijn voertuig wil verkopen terwijl daar beslag op is gelegd.

Ten tenslotte wordt het straks niet alleen mogelijk om een openbare veiling in een zaal te houden maar ook via het internet.

Trustoo pro badge