Beslag en executieverkoop: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 26 november 2020

 

Mocht een debiteur, nadat het minnelijk incassotraject is doorlopen, onverhoopt niet zijn overgegaan tot betaling, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart om zodoende een executoriale titel te verkrijgen en aldus beslag, eventueel gevolgd door verkoop van de beslagen zaken, mogelijk te maken. Nadat de gerechtelijke procedure is gewonnen en u beschikt over een vonnis, kan worden overgegaan tot tenuitvoerlegging hiervan indien de schuldenaar ook na de uitspraak niet vrijwillig aan het vonnis voldoet.

Beslag

Beslag kan worden gelegd op (vrijwel) alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Het beslag zorgt er in beginsel voor dat beschikkingshandelingen, zoals bijvoorbeeld eigendomsoverdracht, niet aan de beslaglegger kunnen worden tegengeworpen en niet verhinderen dat de zaken alsnog worden geëxecuteerd. Tevens is de deurwaarder bevoegd om beslagen zaken mee te nemen en in bewaring te geven.

Executoriale verkoop

De gerechtsdeurwaarder zal de beslagen zaken, indien de vordering na betekening van de titel en een betalingsbevel nog steeds niet wordt voldaan, executoriaal verkopen, waarna de vordering uit de opbrengst – indien toereikend – kan worden voldaan. Belangrijk is uiteraard wel dat de waarde van de te verkopen zaken de totale kosten van het beslag en de executieverkoop significant overstijgen om de verkoopprocedure te laten renderen.

Begeleiding door ons kantoor

Voor velen zal het beslag- en executierecht geen alledaagse kost zijn. Heeft u een vordering of zelfs al een vonnis en heeft u hulp nodig bij het incasseren daarvan? Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn. Wij hebben ruim 27 jaar ervaring op dit gebied en verzorgen voor u op no cure no pay basis de minnelijke incassoprocedure maar indien nodig ook de gerechtelijke procedure, waarbij onze juristen de tijd die ze aan de rechtszaak besteden niet bij u in rekening brengen.

Ook verzorgen wij het gehele proces rond de tenuitvoerlegging van de executoriale titel. Bij ons kantoor heeft u een vaste contactpersoon die alle communicatie met de deurwaarder verzorgt en het executietraject in goede banen leidt. Wij zullen in nauw overleg met u de deurwaarder instrueren over de te nemen executiemaatregelen en u ook adviseren over de wenselijkheid en effectiviteit daarvan om u niet onnodig op kosten te jagen.

 

Trustoo pro badge