Belastingschuld bedrijven loopt op

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 december 2021

 

Het zal niemand verbazen dat de coronamaatregelen op veel bedrijven een financiële impact hebben gehad. ABN AMRO becijferde dat zeker 10 procent van de ondernemingen als gevolg van de lockdowns een belastingschuld hebben opgebouwd voor een totaalbedrag van ruim 18 miljard euro. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers starten met het aflossen van de opgebouwde schuld. Daarvoor hebben de bedrijven van het kabinet 60 maanden de tijd gekregen. Afgewacht moet worden of dit voor bedrijven haalbaar zal blijken of dat de langverwachte faillissementsgolf dan snel zal inzetten.

Zwaar getroffen sectoren

Logischerwijs zijn niet alle sectoren even zwaar getroffen door de coronamaatregelen; sommige branches, zoals de supermarkten en technologiebedrijven, hebben er zelfs van weten te profiteren. Onder de zwaarst getroffenen bevindt zich uiteraard de horeca, die het steeds weer opnieuw heeft moeten ontgelden. Inmiddels heeft 44 procent van de restaurants een belastingschuld die gelijk is aan de gebruikelijke jaarwinst en ook de cafés hebben weinig om optimistisch over te zijn. Binnen deze hard getroffen sectoren zal de belastingdruk de komende jaren bijzonder hoog zijn en voor de ondernemers komt de stijging van energie- en grondstofprijzen daar nog eens bovenop. De macro-economische verwachtingen zijn overigens wel weer positief. Juist doordat er een schuldenconcentratie is binnen specifieke branches is de verwachting dat ook de negatieve effecten van zo’n grote schuldenlast tot die sector beperkt zullen blijven. De prognose is dan ook dat de economie weer een stevige inhaalgroei zal doormaken. Daarbij is een slag om de arm gepast, onder meer omdat nog duidelijk moet worden in hoeverre bedrijven met een hoge schuldenlast beperkt zullen zijn in hun bereidheid te investeren en uit te breiden.

Aflossing en kwijtschelding

Het Ministerie van Financiën verwacht dat ‘slechts’ 1,5 miljard van de overheidssteun oninbaar zal blijken. Daarmee zouden ondernemers dus in staat zijn het overgrote deel van de opgebouwde schulden af te lossen. Men heeft zich ook wel afgevraagd of deze schulden niet kwijtgescholden dienden te worden, maar daar is expliciet niet voor gekozen. Kwijtschelding zou onrechtvaardig zijn omdat belastinguitstel openstond voor alle bedrijven en sommige ondernemers er in plaats daarvan juist ook voor hebben gekozen om hun reserves aan te spreken.  Nu steeds meer duidelijk wordt dat de coronacrisis nog verre van voorbij is en steunmaatregelen weer worden uitgebreid, werpt de vraag zich op of de aflossingsplannen daar ook op aangepast zullen worden. Ons kantoor houdt de ontwikkelingen ondertussen scherp in de gaten.

 

Trustoo pro badge