Belastingaanslag noodzaakt duizenden Nederlanders lening af te sluiten

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 24 Maart 2011

Vele duizenden Nederlanders die hun belastingaanslag niet kunnen betalen moeten een lening afsluiten om toch de fiscus te kunnen betalen. Het zijn vooral nabestaanden en kopers van huizen die soms een fikse aanslag van de Belastingdienst ontvangen. Dit is vandaag bekend gemaakt door kredietverlener Freo.

Wanneer mensen een nieuw huis kopen zonder dat de vorige woning verkocht is, verliezen zij na een bepaalde tijd het recht om nog langer hypotheekrente af te trekken, terwijl zij in de veronderstelling zijn dat dat nog wel kan. De dubbele lasten zijn dan op een gegeven moment niet meer op te brengen en ook moet de eerdere verstrekte teruggaaf met rente weer terugbetaald worden aan de fiscus. Als dat niet meer lukt moet een lening worden afgesloten.

Daarnaast moeten ook nabestaanden, met name echtparen met kinderen die in een huis wonen dat afbetaald is, vaak een hoog bedrag afdragen aan de fiscus. Wanneer één van de ouders overlijdt, dient de overblijvende partner een aanslag te betalen berekend over het erfdeel van de kinderen. Deze aanslagen kunnen enorm oplopen. Aangezien bij het overlijden van de partner ook nog eens een deel van het inkomen wegvalt moet de nabestaande in veel gevallen een lening afsluiten om de aanslag te kunnen voldoen.

In 2010 diende 20% van alle Nederlanders geld terug te betalen aan de fiscus. Daarvan kon een derde dat slechts met veel moeite opbrengen.

Trustoo pro badge