Incasso

Absolute competentie

De absolute competentie ziet op de vraag welk rechtscollege - in hiërarchische zin - bevoegd is om van een zaak in bijvoorbeeld een incasso procedure kennis te nemen. Dit kunnen zijn: de sector kanton van de rechtbank, de rechtbank zelf, het gerechtshof of de Hoge Raad. Daarnaast is er nog de relatieve competentie.

Absolute competentie

AD

Het Algemeen Dagblad is een landelijk dagblad en is de op één na grootste krant van ons land. Het AD geeft naast zeven landelijke edities ook nog diverse regionale en lokale edities uit. De krant werd in 1946 opgericht door de heren W. Pluygers en J. Versnel als kleinere variant van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. [...]

AD

AEX

De Amsterdam Exchange index is de belangrijkste beursindex van Nederland. De AEX geeft de koersontwikkeling weer van de 25 meest verhandelde aandelen van de Amsterdamse effectenbeurs.

AEX

AFM

De Autoriteit Financiële Markten, opgericht in 2002 en gevestigd in Amsterdam, houdt toezicht op de financiële markten en met name op het doen en laten van deelnemers in de financiële markten zoals financiële dienstverleners, effectenbeurzen, hypotheekbemiddelaars, verzekeringstussenpersonen en accountants. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan en voert haar overheidstaken zelfstandig uit zonder onder directe verantwoording [...]

AFM

Akte

1. Een (notariële) akte is een geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs van een rechtshandeling te dienen. 2. Een akte binnen een civiele (incasso) procedure is een korte nadere schriftelijke reactie of schriftelijke mededeling van een der partijen met betrekking tot een bepaald punt in de procedure of om producties over te leggen met een [...]

Akte

Annotaties

Juridisch verklarend commentaar op een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Annotaties

Antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelijke) reactie van de gedaagde op de dagvaarding (=conclusie van eis) van de eiser in een civiele (incasso) procedure.

Antwoord

Antwoordakte

Een korte schriftelijke reactie in een civiele (incasso) procedure op een akte ingediend door de wederpartij.

Antwoordakte

AOW

Algemene Ouderdomswet. De AOW is een verplicht collectief ouderdomspensioen en dient als basis voor de ouderdomspensioenen van Nederland. Een ieder die tussen zijn 15e en 65e jaar in Nederland heeft gewerkt heeft recht op AOW. De AOW maakt deel uit van de zogenaamde volksverzekeringen en wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. De premie wordt door [...]

AOW

Appellant

De appellant is de eisende partij in hoger beroep. De gedaagde partij in hoger beroep heet de geïntimeerde. De appellant is vrijwel altijd de partij die de procedure, waartegen hoger beroep ingesteld is, verloren heeft. De appellant stelt dan bij de hogere rechter, het Gerechtshof, hoger beroep in door zijn bezwaren door een advocaat in een memorie [...]

Appellant