BBP neemt duikvlucht in 2020 door coronacrisis

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 juli 2020

Het zal niemand zijn ontgaan dat de van overheidswege afgekondigde maatregelen ter indamming van het coronavirus hun weerslag hebben op onze economie en met name op het BBP. In de recent openbaar gemaakte juniraming van het CPB (Centraal Planbureau) worden diverse toekomstscenario’s geschetst.

Basisraming

Bij een matig herstel gaat het Centraal Planbureau uit van een daling van het BBP (bruto binnenlands product) in 2020 van 6% gevolgd door een kleine stijging van 3% in 2021. Daarbij is de verwachting dat de werkloosheid zal verdubbelen en daarmee ook de schuldproblematiek. Eerder sprak het CPB al van een historische daling van het aantal werkzame personen, al doen we het in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten nog vrij goed. In deze basisraming, die het midden houdt tussen meer en minder gunstige scenario’s, voorziet het CPB vanaf het derde kwartaal een licht herstellende economie. Dit gebaseerd op de veronderstelling dat er geen nieuwe lockdown plaatsvindt en dat bedrijven langzamerhand de kans krijgen om weer op gang te komen. Zouden contactbeperkende maatregelen toch weer nodig zijn, dan moeten we met een aanzienlijk minder gunstig scenario rekening gaan houden.

Internationale invloeden op BBP

Als het gaat om het herstelverloop is Nederland geen eiland en zijn we ook in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen in het buitenland. Als het hersteltempo bij onze (grote) handelspartners achterblijft dan zullen wij hiervan ook de gevolgen voelen. Bij zo’n scenario van zwakker herstel verwacht het CPB dat zich in 2021 in elk geval geen groei van het BBP (bruto binnenlands product) zal voordoen en het werkloosheidspercentage zelfs kan oplopen tot meer dan 10%, waarbij de staatsschuld kan stijgen tot boven 75% van het bruto binnenlands product, meer dan de Europese norm normaliter toestaat.

Onzekerheid

Er heerst momenteel veel onzekerheid over het verdere verloop van de coronapandemie en de ontwikkeling van onze economie is hiervan in grote mate afhankelijk. In dat kader is het naleven van de opgelegde contactbeperkende maatregelen het enige dat burgers en bedrijven kunnen doen om het virus eronder proberen te krijgen. Daarnaast zal de ontwikkeling van een vaccin uiteraard ook grote gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de wereldeconomie.

Trustoo pro badge