Artikelen

Nieuws

207, 2020

BBP neemt duikvlucht in 2020 door coronacrisis

Het zal niemand zijn ontgaan dat de van overheidswege afgekondigde maatregelen ter indamming van het coronavirus hun weerslag hebben op onze economie en met name op het BBP. In de recent openbaar gemaakte juniraming [...]

2404, 2020

Alles wat u moet weten over de veertiendagenbrief

In de praktijk blijkt bij schuldeisers nog veel verwarring te bestaan omtrent de eisen die gesteld worden aan de zogenaamde veertiendagenbrief. Allereerst dient men bij het verzenden van deze brief goed te onderscheiden tussen [...]

2502, 2020

Aangekondigde verlaging griffierechten vertraagd

Griffierechten verhoogd in plaats van verlaagd De hoogte van de griffierechten wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de rechtsvorm van de eisende partij en de hoogte van de vordering. Eerder werd aangekondigd dat [...]

2201, 2020

Toename faillissementen verwacht in 2020

De gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hebben zich mondiaal doen voelen en hebben hun weerslag op de wereldwijde economie. Ook in eigen land wordt een verminderde groei voorspeld voor [...]

1511, 2019

Banken gaan cliënten doorverwijzen naar schuldhulpverlening

Recentelijk werd een nieuw initiatief, de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), gelanceerd ter bestrijding van de schuldenproblematiek. Dit landelijke initiatief is een opschaling van de al langer lopende proef waarbij banken cliënten die risico-indicatoren vertonen wijzen [...]

611, 2019

Minister gaat fraude met turboliquidatie BV’s aanpakken

Minister Dekker heeft afgelopen maand de Tweede Kamer ingelicht over zijn voornemen om een nieuwe wet te maken die schuldeisers beter moet beschermen bij het versneld liquideren van rechtspersonen, de zogenaamde turboliquidatie. Met deze [...]

1510, 2019

Bij steeds meer huurders water aan de lippen

Volgens instituut Nibud betaalt 30% van de huurders in Nederland te hoge huurlasten waardoor zij niet in staat zijn om andere kosten van levensonderhoud te betalen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een rapport [...]

1609, 2019

Steeds meer mensen raken baan kwijt door faillissement

Er zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 946 ondernemingen, eenmanszaken en organisaties in staat van faillissement geraakt. Het aantal werknemers dat bij deze bedrijven en organisaties werkzaam was, toen deze [...]

2108, 2019

Beslagvrije voet binnenkort ook bij bankbeslag

De algemene regel is dat een schuldeiser die een vonnis in handen heeft tegen zijn schuldenaar zich mag verhalen op het inkomen en de bezittingen van de schuldenaar, indien deze van betaling van de [...]

712, 2018

Griffierecht 2019 Kanton Rechtbank Civiel

Griffierecht Kanton 2019 Griffierechten Kanton civiel (inzake incasso procedures) per 1 januari 2019 : Incassoprocedures Hoogte vordering: (EUR) Eiser is niet- natuurlijke persoon (EUR) Eiser is natuurlijke persoon (EUR) Eiser is onvermogend (EUR) tot [...]

612, 2018

Griffierechten na jarenlang getouwtrek eindelijk omlaag

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft recentelijk aangekondigd het griffierecht voor lagere vorderingen te gaan verlagen. Hiermee komt een einde aan een jarenlange discussie over de verhoging van de griffierechten die in 2011 was [...]

1505, 2018

Fors minder gerechtelijke procedures in 2017

Binnen alle gerechtelijke disciplines is het aantal gerechtelijke procedures vorig jaar sterk verminderd ten opzichte van de jaren daarvoor volgens het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak dat afgelopen maand werd gepubliceerd. Maar vooral [...]

1410, 2016

Premie zorgverzekering steeds beter betaald

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze week de Tweede Kamer laten weten dat het aantal wanbetalers van de premie zorgverzekering per 1 augustus 2016 met meer dan 10% is gedaald vergeleken [...]

Bekijk oude nieuwsberichten in ons archief.

*
Het laatste nieuws

*
Zoeken in website