Aantal faillissementen neemt af met uitzondering van horeca

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 24 Augustus 2011

Het totaal aantal faillissementen is in het eerste half jaar van dit jaar met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er gingen in de eerste zes maanden ongeveer 3000 bedrijven failliet, eenmanszaken niet meegerekend. De daling betrof praktisch alle sectoren.

De enige sector waarin het aantal faillissementen steeg was de horeca. In deze sector steeg het aantal faillissementen met maar liefst 42% ten opzichte van het eerste half jaar van vorig jaar. Met name veel kleine cafés en restaurants gingen failliet. Onder klein wordt hier verstaan: bedrijven met minder dan 10 werknemers.

De grootste daling in het aantal faillissementen was te zien in de transportsector. In deze sector nam het aantal bedrijven dat failliet ging met maar liefst 25% af. De sectoren bouwnijverheid en industrie hadden ook te maken met een flinke daling in het aantal faillissementen. Beide sectoren hadden te maken met een daling van zo’n 15%.

Trustoo pro badge