Wet Waardering Onroerende Zaken.

De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van de heffing van belasting door gemeenten, het rijk en waterschappen.

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid dat ervoor zorgt dat de Wet WOZ naar behoren wordt uitgevoerd.