Incasso

Wilsgebrek

Onvolkomenheid of onzuiverheid in het bepalen van de wil bij het verrichten van een rechtshandeling door dwaling, bedreiging of dwang, bedrog of misbruik van omstandigheden. Een overeenkomst kan op grond van één van deze wilsgebreken vernietigd worden.