Wet incassokosten treedt 1 juli in werking

Met het aannemen van het wetsvoorstel 'Normering Buitengerechtelijke Incassokosten' (WIK) door de Eerste Kamer op 13 maart jl. wordt de maximale hoogte van in rekening te brengen incassokosten nu in de wet verankerd. Minister Ivo Opstelten van Justitie wil hiermee met name consumenten beschermen tegen te hoge incassokosten.

Deze nieuwe wet zal reeds per 1 juli aanstaande in werking treden. In het verleden bestonden er geen duidelijke voorschriften omtrent de vergoeding voor incassokosten, waardoor in sommige gevallen onredelijk hoge incassokosten gedeclareerd konden worden. Met de WIK wordt een poging gedaan om een einde te maken aan deze onzekerheid.

De nieuwe regeling houdt in dat de maximaal toegestane in rekening te brengen incassokosten worden berekend als een percentage van het openstaande bedrag van de schuldenaar. Dit met een minimum van € 40,-- per achterstallige factuur. Volgens de staffel welke wordt gehanteerd mag bij een openstaande rekening van bijvoorbeeld € 1.000,--, maximaal € 150,-- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Dit percentage wordt lager naarmate het bedrag van de vordering groter is.

Een bijkomende bijzonderheid is dat schuldeisers pas incassokosten mogen rekenen vanaf 14 dagen na het verzenden van een aanmaning. Verder is het maximum aan incassokosten vastgesteld op € 6.775,-- voor vorderingen van 1 miljoen en hoger. Wanneer het B2B vorderingen betreft geeft de regeling ruimte voor het maken van andere afspraken.

Wet incassokosten treedt 1 juli in werking geschreven door op

terug naar de index pagina

Een selectie van onze klanten

 • Hallmark
 • The newmotion
 • ID&T
 • Rituals
 • ticketwrap
 • Amsterdamse Ambulance
 • Independent Films
 • De Parade
 • Fresh FM
 • Veb
 • de Wijnbeurs
 • Fetim Group
 • Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Eurolines
 • Claesens
 • Art Directors Club Nederland
 • Cantorclin Schoonmaak
 • RoutePlus
 • Coco-Mat
 • Moeder
 • Moederannecasting
 • Sensation
 • Tekstschrijvers.nl
 • Verkeersveiligheid Groep Nederland
 • Seats and Sofas

Nieuws archief

Waarom zou u voor ons kiezen ?

 • 100% NO CURE NO PAY
 • Kosteloos procederen bij de Rechtbank
 • 24/7 online inzage in uw incassodossiers
 • Deskundige behandeling van uw zaken door ervaren juristen
 • Alles onder één dak: incasso, juristen, deurwaarders en advocaten
 • Hoog slagingspercentage

Direct naar

Meest gestelde incasso vragen

Laatste nieuws

13-12-2016
Hoge Raad stelt consument centraal bij beantwoording préjudiciële vraag over.....» Meer
18-11-2016
Wet in de maak die collectieve schadevergoedingsprocedures mogelijk maakt..» Meer
08-11-2016
Gebrek aan spaargeld belangrijker oorzaak financiële problemen dan hoogte.....» Meer
14-10-2016
Premie zorgverzekering steeds beter betaald..» Meer