Incasso

Wat moet ik zelf gedaan hebben voordat ik een vordering ter incasso naar Hettema & van Bambost Juristen kan sturen?

Het is van belang dat u de debiteur een laatste mogelijkheid tot betalen hebt gegeven voordat u de vordering ter incasso uit handen geeft. Deze laatste brief, die u kunt verzenden per post, fax of e-mail, wordt ook wel een ingebrekestelling of laatste aanmaning genoemd. Hierin moet de debiteur worden gesommeerd om binnen 5 werkdagen de openstaande vordering te voldoen als uw debiteur een bedrijf of instelling is. Ook moet duidelijk gemaakt worden, dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven als de betaling niet binnen 5 werkdagen is ontvangen. Wordt hier geen gevolg aan gegeven dan kunt u de vordering uit handen geven aan ons kantoor.

Is uw debiteur een particulier dan bent u op grond van wettelijke regels verplicht in de ingebrekestelling een betalingstermijn van 14 dagen aan te houden alsmede dient u de exacte hoogte aan te geven van de incassokosten die debiteur in rekening gebracht zullen worden indien hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Deze kosten kunt u eenvoudig uitrekenen via deze link.

Voorbeelden van een ingebrekestelling voor zowel bedrijven als particulieren vindt u op deze pagina.

Bekijk alle veelgestelde vragen