Incasso

Wat is het verschil tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom.

Sinds 1 december 2002 wordt er onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) en de ‘gewone’ wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties).

Bekijk alle veelgestelde vragen