Incasso

Wat is het verschil tussen wettelijke rente en contractuele rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een debiteur die nalatig is in het tijdig betalen van een vordering. Contractspartijen kunnen echter ook in een contract of in algemene voorwaarden vastleggen dat bij een te late betaling een vooraf vastgesteld rentepercentage, bijvoorbeeld 1% per maand, verschuldigd wordt. Als zij dat hebben gedaan dan is er sprake van contractuele rente en niet van wettelijke rente. In de praktijk zal de contractuele rente vaak hoger zijn dan de wettelijke rente

Bekijk alle veelgestelde vragen