Incasso

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong is een volksverzekering en is op 1 januari 1998 in werking getreden.

Jongeren en studenten die op jonge leeftijd door omstandigheden arbeidsongeschikt raken kunnen via de Wajong financiële ondersteuning krijgen. Ook wordt ondersteuning geboden bij het vinden van werk. Jongeren die in aanmerking komen voor deze uitkering mogen daarnaast beperkt bijverdienen.