Incasso

Voor wie is de rente?

De rente komt u toe. Wij doen ons uiterste best om naast het factuurbedrag en de incassoprovisie ook de volledige rente voor u te incasseren.

Vanaf wanneer mag er rente aan de debiteur gerekend worden?

De rente gaat lopen meteen nadat de betalingstermijn van een factuur is verstreken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Is er geen betalingstermijn overeengekomen, dan is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na levering van de zaken en/of diensten.

Bekijk alle veelgestelde vragen