De Verenigde Naties een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1945 en gezeteld in New York, die samenwerking nastreeft op het gebied van internationaal recht, veiligheid, mensenrechten, economische ontwikkeling en cultuur.