Incasso

VCMB

Verbond van Credit Management Bedrijven. Het VCMB is gevestigd in Maarssen en is een verenging van organisaties op het gebied van credit management, zoals incasso, debiteurenfinanciering, consultancy, incassomanagement, kredietverzekering, debiteurensoftware, kredietinformaties, factoring, detachering, outsourcing, etc.

Het VCMB wil het belang van goed credit management zoveel mogelijk onder de aandacht van het bedrijfsleven brengen, zodat niet onnodig risico wordt gelopen ten gevolge van wanbetalers en kansen tot verbetering van de cash flow zoveel mogelijk worden benut.