Incasso

Rolzitting

De zitting op de rechtbank in een civiele (incasso) procedure waarbij de partijen de gelegenheid hebben om een conclusie of akte in te dienen. Op deze zitting vindt geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.