Met relatieve competentie wordt bedoeld in welke plaats de gerechtelijke procedure gestart moet worden. De hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde partij hierin bepalend is. Zie ook absolute competentie.