Incasso

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals ook een natuurlijk persoon die heeft. Zo kan een rechtspersoon bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of zelf gedagvaard worden.