Probleemgezin kost overheid tenminste 40K per jaar

In opdracht van de gemeente Woerden is recentelijk verschenen: “Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden” van Stade Advies. Dit is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Volgens dit rapport zijn de jaarlijkse kosten voor een probleemgezin veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen: minimaal € 40.000,-- per jaar. Binnen de groep van de tien bestudeerde gezinnen liepen de hulpverleningskosten in één geval zelfs op tot € 75.000,-- per jaar. Grotendeels bestaan de hulpverleningskosten uit kosten van schuldhulpverlening, onderwijs, hulp bij psychische stoornissen en verslavingszorg.

Het onderzoek is uitgevoerd vooral met het oog op de aangekondigde wijzigingen binnen het sociaal domein:

 • de decentralisatie van de jeugdzorg;
 • de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ;
 • de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWnV).

Deze wijzigingen houden in dat zorgtaken die binnen deze regelingen vallen (nu nog voor rekening van de centrale c.q. provinciale overheid) vanaf 2013/2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden. Nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden, maar dan wel met aanzienlijk minder budget dan hiervoor momenteel nog beschikbaar is. De gemeenten maken zich daarom zorgen. Met name omdat er veel onduidelijkheid is met betrekking tot de invoering van de wijzigingen qua timing, exacte omvang en last but not least: de hoogte van de zogenaamde efficientiekorting.

Om meer duidelijkheid te krijgen is daarom o.a. door Stade Advies onderzoek verricht. Om de hoogte van de kosten voor de gemeente te ramen werd in het rapport geïnventariseerd welke aantallen personen in aanmerking komen voor de hulpregelingen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om tot aanzienlijke kostenbesparingen te kunnen komen. In het bijzonder door één van de hulpverlenende instanties verantwoordelijkheid voor coördinatie te geven, ontstaat door betere samenwerking tussen de diverse betrokken zorgverleners een geïntegreerde zorgverlening met minder bureaucratie. Op landelijk niveau zou dit tot besparingen moeten leiden om de bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet te kunnen realiseren.

Ook het ministerie van Volksgezondheid zelf laat onderzoek doen naar de kosten van zorg voor kwetsbare gezinnen. Volgens onderzoeker Peter Cuyvers zijn de gemiddelde kosten veel hoger dan 40.000 euro. Overigens acht hij het Woerdense onderzoek van uitstekende kwaliteit. Hij onderschrijft de genoemde aanbevelingen: Bij de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen zijn gemiddeld meer dan tien verschillende instanties betrokken, die meestal onafhankelijk van elkaar opereren. Een geïntegreerd totaalplan is er niet. Elke organisatie heeft een aparte intake procedure, vaak zo ingewikkeld dat men hierbij hulp nodig heeft. Op dit punt kan dan ook veel bespaard worden.

Probleemgezin kost overheid tenminste 40K per jaar geschreven door op

terug naar de index pagina

Een selectie van onze klanten

 • Hallmark
 • The newmotion
 • ID&T
 • Rituals
 • ticketwrap
 • Amsterdamse Ambulance
 • Independent Films
 • De Parade
 • Fresh FM
 • Veb
 • de Wijnbeurs
 • Fetim Group
 • Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
 • Eurolines
 • Claesens
 • Art Directors Club Nederland
 • Cantorclin Schoonmaak
 • RoutePlus
 • Coco-Mat
 • Moeder
 • Moederannecasting
 • Sensation
 • Tekstschrijvers.nl
 • Verkeersveiligheid Groep Nederland
 • Seats and Sofas

Nieuws archief

Waarom zou u voor ons kiezen ?

 • 100% NO CURE NO PAY
 • Kosteloos procederen bij de Rechtbank
 • 24/7 online inzage in uw incassodossiers
 • Deskundige behandeling van uw zaken door ervaren juristen
 • Alles onder één dak: incasso, juristen, deurwaarders en advocaten
 • Hoog slagingspercentage

Direct naar

Meest gestelde incasso vragen

Laatste nieuws

13-12-2016
Hoge Raad stelt consument centraal bij beantwoording préjudiciële vraag over.....» Meer
18-11-2016
Wet in de maak die collectieve schadevergoedingsprocedures mogelijk maakt..» Meer
08-11-2016
Gebrek aan spaargeld belangrijker oorzaak financiële problemen dan hoogte.....» Meer
14-10-2016
Premie zorgverzekering steeds beter betaald..» Meer