Incasso

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad is een term uit het civiele recht. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand een ander op onwettige of onbehoorlijke wijze benadeelt of schade berokkent.

Als iemand een onrechtmatige daad heeft gepleegd vloeit daaruit een verbintenis voort: het recht van de gelaedeerde op een schadevergoeding en de verplichting van de pleger van de onrechtmatige daad om deze schade te vergoeden. Dit wordt ook wel aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad genoemd.