Incasso

OM

Openbaar Ministerie. Het OM, ook wel aangeduid als parket, is een overheidslichaam dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de handhaving van wetten, het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het OM (staande magistratuur) vormt samen met de rechters (zittende magistratuur) de rechterlijke macht.