Incasso

NVB

Nederlandse Vereniging van Banken. De NVB is een vereniging waar alle in Nederland opererende banken, ook die van buitenlandse origine, lid van zijn. De NVB behartigt de belangen van haar leden op nationaal en supranationaal niveau en streeft naar een sterk en gezond bankwezen in Nederland met een gezonde dosis marktwerking. Sinds de samenvoeging in 2001 met de in 1947 opgerichte WGVB maakt nu ook de sociaal-economische belangenbehartiging deel uit van de taken van de NVB.

De NVB is in 1989 opgericht en haar hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Daarnaast heeft de NVB bijkantoren in Den Haag en Brussel.