Incasso

Notaris

De notaris is een openbaar ambtenaar die op grond van de wet bevoegd is om authentieke akten op te stellen op het gebied van onroerende zakenrecht, personen- en familierecht en rechtspersonenrecht. Zo maakt hij testamenten, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten, hypotheekakten, oprichtingsakten van rechtpersonen, etc.

Alle notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en dienen zich te houden aan tuchtrechtelijke regels. Overtreding hiervan kan leiden tot ontzetting uit het ambt.