Incasso

Nibud

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud is een onafhankelijke stichting die is opgericht in 1979 en gevestigd is in Utrecht.

Het Nibud geeft informatie en advies over de financiën van huishoudens en richt zich daarbij niet alleen op consumenten maar ook op professionals uit de financiële wereld.

Naast haar adviserende en informerende taak voert het Nibud ook onderzoek uit naar geldzaken van consumenten.

Het Nibud heeft als missie om consumenten zelfredzamer te maken op geldgebied door het geven van voorlichting via boeken, brochures, internet en software.