De afkorting MKB staat voor Midden- en Kleinbedrijf. Met MKB worden in het algemeen ondernemingen bedoeld die niet meer dan 250 werknemers in dienst hebben. Slechts 0,3% van het Nederlandse bedrijfsleven valt niet onder het MKB.

De Europese Commissie heeft per 1 januari 2005 de definitie van MKB conform de hieronderstaande tabel vastgesteld:

Categorie onderneming

Werknemers

Jaaromzet

of jaarlijks balanstotaal

middelgroot

< 250

≤ € 50 mln.

≤ € 43 mln.

klein

< 50

≤ € 10 mln.

≤ € 10 mln.

micro

< 10

≤ € 2 mln.

≤ € 2 mln.