Incasso

Kort geding

Een versnelde civiele gerechtelijke (incasso) procedure waarbij de eiser een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld bij huurachterstand die elke maand steeds verder oploopt, waardoor een gewone bodemprocedure te veel tijd zou kosten.