Incasso

Kadaster

Het Kadaster is een openbaar register waarin alle onroerende zaken van Nederland en de daarop gevestigde rechten worden bijgehouden.