Het hoogste bestuursorgaan van Nederland bestaande uit alle ministers en staatssecretarissen.

Een kabinet wordt vaak aangeduid in combinatie met de naam van de minister-president die er leiding aan geeft.