Incasso

Jurisprudentie

Rechtspraak. Het geheel van uitspraken van rechters. De belangrijkste rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (meestal afgekort met NJ).