Incasso

Jaarverslag

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten die een vennootschap of vereniging in een boekjaar heeft uitgevoerd eventueel vergezeld van een financiële verantwoording, die beter bekend is als de jaarrekening.