Incasso

Jaarrekening

Een overzicht van de financiële situatie waarin een onderneming zich bevindt en dat jaarlijks wordt opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening over de periode van een jaar alsmede een toelichting op beide stukken. De jaarrekening wordt meestal tegelijk met het jaarverslag gepubliceerd.

In Nederland is het voor alle B.V.’s, N.V.’s, coöperaties alsmede onderlinge waarborgmaatschappijen verplicht om ieder jaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, althans tenminste een balans.