Incasso

Inkomstenbelasting

Rijksbelasting geheven op het inkomen van natuurlijke personen. Er zijn drie categorieën inkomsten voor de inkomstenbelasting: inkomsten uit werk en woning (box 1), inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap (box 2) en inkomsten uit beleggen en sparen (box 3).