Incasso

Inflatie

Geldontwaarding door een stijging van het algemeen prijspeil, die wordt veroorzaakt door een toename van de maatschappelijke geldhoeveelheid terwijl er geen hogere productie tegenover staat. Door de hogere vraag naar producten, die hiervan het gevolg is, zal de prijs van deze producten stijgen.

Andere oorzaken van inflatie zijn het doorberekenen van de stijging van productiekosten, belastingtarieven en importprijzen. Door de hogere prijzen wordt de koopkracht van geld minder omdat voor hetzelfde geld minder kan worden aangeschaft. Ter bestrijding van inflatie zullen centrale banken veelal de rente verhogen.