Incasso

Incassokosten

Kosten die door de schuldeiser worden gemaakt om een openstaande vordering te incasseren. Deze kosten mag de schuldeiser onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen bij de schuldenaar. Incassokosten zijn kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure gemaakt worden en staan ook bekend als administratiekosten, bureaukosten, aanmaningskosten of buitengerechtelijke (incasso)kosten.