Incasso tips

Op deze pagina vindt u incasso tips, links en informatie over alles wat met incasso te maken heeft. Regelmatig wordt hier een nieuwe tip geplaatst door Hettema & van Bambost Juristen Incasso.

31-12-2013

Hanteer in een ingebrekestelling nooit een betalingstermijn die minder dan 5 werkdagen bedraagt als uw debiteur een bedrijf is en nooit minder dan 14 dagen als uw debiteur een particulier is.

22-09-2011

Geloof niet de eerste de beste smoes van uw debiteur. Controleer deze daadwerkelijk of vraag hem bewijs.

20-09-2011

Vraag persoonlijke borgstelling van de directeur als u de kredietwaardigheid van een B.V. niet vertrouwt.

29-08-2011

Bevestig altijd de inhoud van de telefoongesprekken en de afspraken die u maakt met uw debiteur. Met een adequate dossiervorming kunt u later altijd uw voordeel doen.

25-08-2011

Bewaak uw eigen termijnen: Als u een betalingstermijn van 14 dagen hanteert stuurt u dan op dag 15 een herinnering als er niet betaald is.

23-08-2011

Stuur zo snel mogelijk een factuur na levering van een dienst of product. Als u er te lang mee wacht weet de debiteur mogelijk niet meer waarvoor hij moet betalen en verkleint u de kans op betaling.

12-08-2011

Voor incassovorderingen tot 25.000 euro die u via een gerechtelijke procedure wilt laten invorderen heeft u sinds 1 juli 2011 geen advocaat meer nodig.

13-07-2011

Als u tegen iemand moet procederen bijv. wegens een onbetaalde schuld moet dat bij de Rechtbank waar zijn woonplaats onder valt.

30-06-2011

Een vonnis verjaart na 20 jaar. Als de verjaringstermijn nadert kunt u de verjaring voor een periode van 5 jaar stuiten door opnieuw bevel tot betaling te doen middels een...

28-06-2011

Vorderingen verjaren na vijf jaar als je niets doet. Je kunt binnen die termijn de verjaring het beste stuiten door middel van de toezending van een aangetekende sommatie tot betaling.

Waarom zou u voor ons kiezen ?

  • 100% NO CURE NO PAY
  • Kosteloos procederen bij de Rechtbank
  • 24/7 online inzage in uw incassodossiers
  • Deskundige behandeling van uw zaken door ervaren juristen
  • Alles onder één dak: incasso, juristen, deurwaarders en advocaten
  • Hoog slagingspercentage

Direct naar

Meest gestelde incasso vragen

Gerelateerde incasso pagina's