Internationaal Monetair Fonds. Het IMF is opgericht in 1944 en is gevestigd te Washington in de Verenigde Staten.

Het IMF heeft drie kerntaken namelijk:

  • Het bevorderen van monetaire coöperatie en stabiliteit.
  • Het beschermen van economische groei, het wisselkoerssysteem en werkgelegenheid.
  • Het bieden van tijdelijke financiële hulp aan landen om tekorten op de betalingsbalans te herstellen. Door de tijdelijke financiële hulp hebben de betreffende landen de benodigde tijd om de binnenlandse maatregelen uit te voeren om de financiële huishouding op orde te krijgen.