De afkorting IB/PV staat voor Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen.