Incasso

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en is gevestigd in ‘s-Gravenhage. De Hoge Raad bestaat uit een president, vice-presidenten en raadsheren. De Hoge Raad houdt door middel van haar uitspraken toezicht op de eenheid en ontwikkeling van het Nederlandse recht.

Uitspraken van de Hoge Raad worden arresten genoemd.