Incasso

Griffierecht

Griffierecht is de bijdrage die een burger of organisatie in Nederland aan justitie dient te betalen als deze een gerechtelijke (incasso) procedure start en dient ter vergoeding van de kosten van de rechtspraak. De hoogte van het griffierecht wordt jaarlijks aangepast. Op deze link worden de actuele griffierechttarieven weergegeven.