Incasso

Gezag van gewijsde

Gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak houdt in dat deze uitspraak voor partijen bindend is en onomstotelijk vastligt. Als men een beroep wenst te doen op gezag van gewijsde dient de betreffende rechterlijke uitspraak wel in kracht van gewijsde te zijn gegaan.