Incasso

Gemeenschap van goederen

Wanneer echtelieden trouwen in gemeenschap van goederen heeft dat gevolgen voor hun beider bezittingen en schulden. Deze worden gemeenschappelijk vanaf op het moment dat zij in het huwelijk treden. Als echtelieden dit willen voorkomen dienen zij huwelijkse voorwaarden af te sluiten bij een notaris.