Een faillissement van een schuldenaar is een door de rechtbank vastgestelde toestand dat de schuldenaar opgehouden heeft te betalen en waarbij een algemeen beslag op het vermogen en de inkomsten van de failliet wordt gelegd ten behoeve van alle schuldeisers met als doel vereffening van het vermogen van de schuldenaar. De rechtbank stelt een curator aan die hiervoor zorg draagt alsmede een rechter-commissaris die toezicht houdt op de curator.