De failliet is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in staat van faillissement is verklaard door de rechtbank.