Een exploot of exploit is een door een deurwaarder opgemaakte en ondertekende akte waarin deze verslag doet van een ambtelijke handeling zoals het betekenen van een dagvaarding of een vonnis.